(با دن کيشوت ازاين جاده گذشتيم)مجموعه شعر مهدی صمدانی است که درسال۱۳۸۲ منتشر شده است

شعری از اين مجموعه

                             دروغ مصلحت آميزی بگو/بيذارش کن

پيش از آن که گيسوانت

  رد دست های او را محو کند 

پاييز آمد

 

اين موها

باد رادست به دست می کنند

و خيال           به شيوه ی خودش

 

اگر از تو پرسيد همين را بگو

قطعا خواب

         اورا

           خواهد برد

                                             دی۷۷

 

/ 2 نظر / 13 بازدید