چهارتکه ازخواب سفيد                                                                               <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

حاشیه ها                                                                                    

1-                                                                                                       

حاشیه ی قبرستان:                                                                                   

چشم ها      ولب ها                                                                                   

طرح مینیاتوری از چشم ها ولب ها                                                              

وهر روز (مینیاتوری از چشم ها ولب ها                                                       

بعد از خواندن فاتحه ای تنها می شوند)                                                          

 

(تن)ها حاشیه قبرستان :                                                                            

(هر روز)پر از خواب هایی سفید                                                               

وچشم هایی که هر چه سفید را (سفید )می بینند                                             

سفید(تر) می خوانند                                                                                 

 

2-                                                                                                     

خواب سفید:                                                                                           

همان که با عینکی و بادکنکی به دوچرخه اش                                                 

حا لا شکلی از سنگ گرفته (عزیزم                                                               

(به او بگویید :عزیزم)                                                                              

وجای گوشه ی چشم اش سنگی در( رها)                                                       

(دره ها )را به رود ها می رساند                                                                 

 

حالا که شکلی از سنگ گرفته(     )                                                             

(از بسکه به او نگفتید(           ) )                                                             

وجای گوشه ی سنگ اش اشکی                                                               

و(اشکی )                                                               

به رود                                                                

می افتد                                                                

 

 

3-                                                                                                       

افتادن:                                                                                               

3-1                                                                                                    

می گوید :                                                                                           

آدم از اسب بی افتد از اصل نه                                                                  

3-2                                                                                                  

اما ما که هفت پشتمان به اسب می رسید                                                      

بعد از افتادن از زیر از(زیره) اسب را صدا می زدیم                                      

و اصل  شیهه می کشید                                                                            

 

4-                                                                                                    

چشم ها   (و)  لب ها :                                                                            

طرح مینیاتوری هر روز                                                                        

(وهر روز).....                                                                                   

 

 

 

 

مازیار نیستانی- کرمان

/ 26 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
saba

سلام. به روزم سر بزنيد

queenrain

شعر خوبی بود. با۳- از شعر لذت بردم

بكتاش آبتين

سلام مازيار خان .اميدوارم خوب باشيد .کارهايتان را خواندم و ممنون .

samira karami

سلام ديدم اگه به مهدی بدم زودتر از پست به دستتون می رسه ..اين دوشنبه می ره کرمان...

Solh

برای دستيابی به نـان٫مسـکن٫آزادی بايد مبـارزه کـرد.براي رفع تبعيض از حقوق زنـهای ايـران بايد مبـارزه کـرد.مـردم ايران حق دارند سوال کنندچـرا در آمد حاصله از منابع طبیعی خرِج گروهای تروريستی حزب الله لبنان ميشود.مـردم ايران حق دارند سوال کنندچـرا آقازادها پولها را از ايران خارج و درکانادا٫هلند٫دبی سرمايه گزاری ميکنند.مـردم ايران حق دارند سوال کنندچـرا ثروت ملی ايران را خرِج گروهای حزب الله وآنها را روانه اروپـا جهت فعاليتهای مذهبی وصدور انقلاب ميکنند در حالی که ۷۵٪مـردم ايران زیر خط فقر بسر می برند .ما ملت ایران سیاست را دوست داریم میخواهیم بدانیم٫ میخواهیم در سرنوشت خود وایران نقش داشته باشیم .يــاران تــا کــی خمــوش!

بکتاش آبتین

پيرمرد خوشحال بود‏. چرا كه بعد از 25 سال ، جمهوري اسلامي توجهي ويژه به او نشان داده بود . البته او مي دانست كه روزهاي خوش سرانجام سختي دارد و تجربه، به او آموخته بود كه مردان بزرگ، از درهاي كوچك زندگي اخراج مي شوند! خبر كوتاه بود . خيلي كوتاه . منوچهر آتشي بر اثر ايست قلبي در گذشت! ادامه دارد ...

محمد قائمی

پیچیده در صفر منجمد / خیره بر قامت یک ... سلام مازیار! با یک کار تازه به روزم و منتظر ...