و(بازتنها کلمه                                                      <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

از کلمه بیرون زدیم                                                                              

 

سرمان میان دو گوش داشت        گوشت می داد                                           

 

(وسمت(باز)راگرفتیم)                                                                          

 

آن روزها تحلیل در رانها به سمت می رفت                                                  

 

                                                                      

 

 

 کلمه آدمهایی را می آورد     که بیشتر کلمه(آدم)بودند                                    

 

(وسوخته گی بو بالا می زد)                                                                     

 

مردها ورق ها را به سمت تقسیم می بردند                                                     

 

(رانها سوخته گی بو را بالا می زدند)                                                           

 

ودو بال گشوده می شد به سمت (باز)                                                           

 

آنها سر کلماتی شرط می بستند                                                                   

 

که(شرط)کلمه هایی بود که می گفتند                                                            

 

من اما                                                                                              

 

کلماتی را که می گفتم به هیچ کس نمی گفتم                                                          

 

وآن( باز) روز ها تحلیل می رفت                                                                   

 

           

مردها ورق ها را به سمت(می بردند)                                                       

و کار مزرعه را                                                   

 

زن ها شب ها روی آس هایی که برده بودندشرط (برده بودم)می بستند                            

 

ومن کلماتی را که برده بودم     به زن ها می زدم                                                    

(زن ها روی زندگی کلماتم (شرط) می بستند         که( برده بودم) )                              

 

(و سوخته گی بوی رانها را (باز) بالامی زد)                                                         

 

کلمات به گوش داد(باز                                                                                  

 

وما باز( سمت باز)را گرفتیم                                                                            

 

سوخته گی بوی رانها را بالا می زد                                                                     

 

ومردها از بالا (بالاتر )را می خواستند                                                                 

 

زن ها شب ها روی آس هایی که برده بودند اسم می  گذاشتند                                        

 

(فقط شب ها یکی از زن ها می گفت:                                                                  

 

زن ها روی آس هایی که دلباخته بودند( شرط)می باختند                                             

 

یا                                                                                                            

 

زن ها روی آس هایی که دلفاخته بودند (شرط)می فاختند)                                            

 

و من روی کلماتی که به همه می گفتم(به همه نمی گفتم)را شرط بستم                              

 

کلمه میان دوگوش داد به( سمت باز                                                                     

 

دری می گشود   و چهره ای                                                                            

 

و تحلیل در رانها(بالا می زد)                                                                            

 

کلمه به (سمت باز                                                                                        

 

وکلمه(باز                                                                                         

 

و(باز                                                                                         

 

(باز                                                                                          

 

میان دو گوش     گوشت می داد                                                         

 

/ 17 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sajaad

نیستانی/اولا بیا من تمام منابع را برایت بشمرم/وبعدا اینکه حیف از اون زحمت و تحقیراتی که من بخاطر تو شدم /ثالثا توهم نداشته باش خیلی از دور و بریات میگن که تو دزد شعر رویایی هستی وفکر میکنی می مقاله ی جنون رو برای چی نوشتم/ و اینکه مگر مقاله ی تو دست من بوده که مناز تو بردارم ///نه خیر اقا !/ودغوای ئو وبلاگ من به کسی ربط نئاره.....حیف اونچه من انتظار داشتم (و انها )امد.وضمنا من سه سال است که سیگار میکشم/تا از این جو متوهمانه بیرون ینامدی نمی خوام ببینمت.....!!!!!!!!!!!!!!!!!

sajaad

حالا برو وکشف کن حرف بشت شرت رو ...و ای کاش قبل از قضلاو.ت يک طرفانه ات از خودم ميخواستی همه چيز را ../ضمنا کتاب من هم امسال مياد بيرون

sajaad

در مور حيطه ی مطا لعاتی منم از قائمی ببرس/اقای نظر يه برداز؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!۱

-جنبش ادبيات پست مدرن آنارشيسم-

خوب خوب خوب . آقای نيستانی می بينم که شما را متتهم می کنند به دزدی ادبی !!!! به نظر من (البته نظر شخصی است ) در حيطه ای که به آن ظاهرا پسامدرن می گويند چگونه می توان کلمه دزدی ادبی را مرکزيت داد ؟؟؟؟؟؟ دوستان عزيزی که کامنتهاشان را خواندم و آقا سجاد عزيزم می دونی :(تو فرانسه دزدی ادبی يک هنره !!!!!!!!!) باری من کمی دلم می سوزه بابت اين کم اطلاعی دوستام . مازيار جان در ضمن می تونم بپرسم اين جريان سخنرانی آقای احمدی چی بوده ؟

vahid ziaee

اديبان به روز شد .با آثاری از ليلا فرجامی .ثريا کهريزی .وحيد ضيايی.اکبر اکسير .منصور بنی مجيدی و ...ويژه نامه طنز انتخابات

عرفان هاشمی

(( ای دوست ، این روزها با هر که دوست می شوم ، احساس می کنم ... )) با يادی از نصرت رحمانی بروزم ومنتظر سبز ترين ِ شما .............................سبزباشيد

farzaneh moradi

سلام خوشحالم که برگشتی سر فرصت ميخونم /. موفق باشی استاد

علی سطوتی

نيمه ی نادر نيما...سرش بزنيد و نگذاريد بماند!

kashmiri

سلام بعد از کلی حالا شد چيز بنويس کنم و از خيلی قبل که خون دم خوشم کرد ....... ز ياد