کتاب "قرارگاه های ناخوشی" مجموعه شعر مازیار نیستانی منتشر شد:

دوستان کرمانی این کتاب را می توانند از کتاب فروشی "شهر فرهنگ" خیابان هزارویکشب تهیه فرمایند.

/ 1 نظر / 56 بازدید
حسن یزدان پناه

مازیار عزیز انتنشار کتابت رو تبریک می گم افسوس که اصفهانم و کتاب تو در کرمان/ در اولین فرصت که اومدم کرمان حتما تهیه اش می کنم موفق باشی