pashiliha


» صفحه نخست
» عناوين مطالب وبلاگ
» فروردین ٩۱ » خرداد ٩٠ » دی ۸٩ » آذر ۸٩ » آبان ۸٩ » شهریور ۸٩ » امرداد ۸٩ » خرداد ۸٩ » بهمن ۸۸ » آذر ۸۸ » آبان ۸۸ » شهریور ۸۸ » امرداد ۸۸ » تیر ۸۸ » اسفند ۸٦ » دی ۸٦ » آذر ۸٦ » آبان ۸٦ » مهر ۸٦ » اردیبهشت ۸٦ » اسفند ۸٥ » بهمن ۸٥ » دی ۸٥ » شهریور ۸٥ » امرداد ۸٥ » تیر ۸٥ » خرداد ۸٥ » اردیبهشت ۸٥ » بهمن ۸٤ » دی ۸٤ » آبان ۸٤ » مهر ۸٤ » شهریور ۸٤ » امرداد ۸٤ » تیر ۸٤ » خرداد ۸٤ » بهمن ۸۳ » دی ۸۳ » آذر ۸۳ » آبان ۸۳ » شهریور ۸۳
» کانون ادبی دانشگاه باهنر کرمان
» محمد علی نیک طبع
» آفریدگاران فروتن شعر
» سرزمین سونات ها
» علی رضا پنجه‌ای
» آرش نصرت الهی
» رضا زنگی آبادی
» داریوش معمار
» روح الله باقری
» احمد اکبرپور
» علی ملازاده
» عصرآدينه
» واگویه ها
» چلچله
» نجمه زارعی
» بهزاد خواجات
» فرهاد کریمی
» پرستو ارسطو
» محمد شریفی نعمت آباد
» مصطفی خزایی
» mehri jafari
» zahra kohandel
» ابوالفضل پاشا
» محمد حسن مرتجا  ۱۳۸۳/٩/٧

        

                  جنی(اند)

 ۱-

  اجدادم جنی اند

 زنگ که می زنند     فوت می کنند

  می روند پشت   (جا لباسی)

 جا (لباسی)از (جا) يش در می آيد

 در text  بعد/ می شود

(۲-)

  شعری که می نويسند

  (ديگر نمی نويسند)     (می نويسند(شب))

  شب در کابينت را (باز) می کنند از (شکلات هايی که(نيست))

  (است)را بر می دارند

  (می گذارند)ومی روند

  بعد از کوه    با دو    پايين   (هيچ چيز (نيست))

  (سقوط) را پاک می کنند

 ۳-

  سقوطی که پشت (سرشان )است را

  (سرشان که گرم می شود خدا را بنده (نيسطند))

  نيستند را با (ط) دسته دار

  دار بی دسته (دار)را بر می دارند

  در text  بعدی

 (۴-)

  از در می آيند تو

  می نشينند روی کاناپه

  (چیپس و تلويزيون و (و))

  بعد تنها می شوند

  زنگ که می زنند      چراغ ها را روشن می کنند

  (می کنند)راجا می گذارند        ((می گذارند) را جای(می کنند))

  در دستشويی هيچ کس نيست

 ( نيست)را هم (نيسطند)

  پس/ حتما /جنی(اند)

                                  مازيار نيستانی-زمستان ۸۲  کرمان

پيام هاي ديگران ()

 

Designed By MANE