pashiliha


» صفحه نخست
» عناوين مطالب وبلاگ
» فروردین ٩۱ » خرداد ٩٠ » دی ۸٩ » آذر ۸٩ » آبان ۸٩ » شهریور ۸٩ » امرداد ۸٩ » خرداد ۸٩ » بهمن ۸۸ » آذر ۸۸ » آبان ۸۸ » شهریور ۸۸ » امرداد ۸۸ » تیر ۸۸ » اسفند ۸٦ » دی ۸٦ » آذر ۸٦ » آبان ۸٦ » مهر ۸٦ » اردیبهشت ۸٦ » اسفند ۸٥ » بهمن ۸٥ » دی ۸٥ » شهریور ۸٥ » امرداد ۸٥ » تیر ۸٥ » خرداد ۸٥ » اردیبهشت ۸٥ » بهمن ۸٤ » دی ۸٤ » آبان ۸٤ » مهر ۸٤ » شهریور ۸٤ » امرداد ۸٤ » تیر ۸٤ » خرداد ۸٤ » بهمن ۸۳ » دی ۸۳ » آذر ۸۳ » آبان ۸۳ » شهریور ۸۳
» کانون ادبی دانشگاه باهنر کرمان
» محمد علی نیک طبع
» آفریدگاران فروتن شعر
» سرزمین سونات ها
» علی رضا پنجه‌ای
» آرش نصرت الهی
» رضا زنگی آبادی
» داریوش معمار
» روح الله باقری
» احمد اکبرپور
» علی ملازاده
» عصرآدينه
» واگویه ها
» چلچله
» نجمه زارعی
» بهزاد خواجات
» فرهاد کریمی
» پرستو ارسطو
» محمد شریفی نعمت آباد
» مصطفی خزایی
» mehri jafari
» zahra kohandel
» ابوالفضل پاشا
» محمد حسن مرتجا  ۱۳۸٥/۳/٢۱

           پاورقی:

          ( من) به روایتی در سرزمین اعجایب (آلیس) بوده است

 

 

1-

 

شهرم وشهر

می شود مشتاق زیر پوستی ارگ وگودال بود

 

من وما          اما

از قیامت کاه وگل

           کوتاهی ابرها بودیم

 

من

     و

         ما     اما

قبل از گفتن(سنگ از درخت  

              پریدن سارها) بودیم

 

شهرم و

شهر

هیچ

 

2-

 

از چشمه های زخم ریشه دارتر

من ام که پوستی از درخت دارم و در آبی تنم

قبل از بستن چشم

پیش از صدای پرندگان که نوک در ابر می برند

نفسم را به

ح

با

ب

ها

می دهم

 

3-

 

(زیبایی مشکوکی دارم) در من است

مثل( تورا دوست دارم چون نان ونمک)¹در من

 

خون است که در شقیقه های اسب می دود

خون است در شقیقه های منتظر اسب

 

شیهه ی سرخی می کشد قبل از زبان به خواب علف

 

4-

 

سرزمین اعجایب ام

 

اینجا ذکر گیاه اند ودهانی سنگ

پوستی از( این جا) ی اعجایب ومستعطیلی تنگ

 

بنشینم

وروزنامه ی صبح را کلاهی کنم وبنشینم

                                                                      

پانوشت:

1- عنوانی است از مجموعه شعر عاشقانه ی ناظم حکمت ترجمه ی احمد پوری

        

                                                             مازیار نیستانی – کرمان بهار1385

 

 

پيام هاي ديگران ()

 

Designed By MANE