pashiliha


» صفحه نخست
» عناوين مطالب وبلاگ
» فروردین ٩۱ » خرداد ٩٠ » دی ۸٩ » آذر ۸٩ » آبان ۸٩ » شهریور ۸٩ » امرداد ۸٩ » خرداد ۸٩ » بهمن ۸۸ » آذر ۸۸ » آبان ۸۸ » شهریور ۸۸ » امرداد ۸۸ » تیر ۸۸ » اسفند ۸٦ » دی ۸٦ » آذر ۸٦ » آبان ۸٦ » مهر ۸٦ » اردیبهشت ۸٦ » اسفند ۸٥ » بهمن ۸٥ » دی ۸٥ » شهریور ۸٥ » امرداد ۸٥ » تیر ۸٥ » خرداد ۸٥ » اردیبهشت ۸٥ » بهمن ۸٤ » دی ۸٤ » آبان ۸٤ » مهر ۸٤ » شهریور ۸٤ » امرداد ۸٤ » تیر ۸٤ » خرداد ۸٤ » بهمن ۸۳ » دی ۸۳ » آذر ۸۳ » آبان ۸۳ » شهریور ۸۳
» کانون ادبی دانشگاه باهنر کرمان
» محمد علی نیک طبع
» آفریدگاران فروتن شعر
» سرزمین سونات ها
» علی رضا پنجه‌ای
» آرش نصرت الهی
» رضا زنگی آبادی
» داریوش معمار
» روح الله باقری
» احمد اکبرپور
» علی ملازاده
» عصرآدينه
» واگویه ها
» چلچله
» نجمه زارعی
» بهزاد خواجات
» فرهاد کریمی
» پرستو ارسطو
» محمد شریفی نعمت آباد
» مصطفی خزایی
» mehri jafari
» zahra kohandel
» ابوالفضل پاشا
» محمد حسن مرتجا  ۱۳۸٤/٦/۳٠

  اول اينکه اول شهريور تولد من وبلاگم (پاشيلی ها) بود.

 دوم آنکه بعد از بيست وپنج سال به همت آقای علی باباچاهی کتاب گزيده اشعار منوچهر نيستانی چاپ شد که جا دارد از آقای باباچاهی تشکر کنم دوستانی که مايلند اين کتاب را داشته باشند می توانند با نشر مرواريد تماس بگيرند آن چيزی که بيشتر برای خودم جالب است پخش اين کتاب است که درست روز تولد منوچهر نيستانی صورت گرفت .گويی همه چيز اين شاعر جادويی است.

 وآخر اينکه:

 واين...

و این سیگاری است که با تو رو شن می کنم                                                   

و این یکی دیگر                                                                                      

و این (دیگر)یکی  و این یکی (بوسه اش می کنم )                                            

ودر کوچه...                                                                                          

از روی شیر وانی ها سر می خوری        (ودر کوچه....                                   

اتفاق های عجیبی می افتد                                                                          

(دریا در موج بمان (می آید))                                                                     

دریا در موج بمان                                                                                   

 

 

اتفاق های عجیبی می افتد                                                                          

ممکن است شیطانی دستت را بفشارد             ویخ کند                                      

 

از یخچال بیرون بیاوریش                                                                          

لیوان به لیوان هم (بزنید)                                                                        

حالش بد شود (و) کنار خیابان (بالا                                                            

بزند)(لیوان به لیوان (یکی دیگر))                                                            

واین به یکی (دیگر )                                                                             

واین دیگر (یکی)و این یکی                                                                     

 

فرق می کند                                                                                        

با سیگاری که به رخت خواب می برد                                                       

 

 

 

 

 

مازیار نیستانی –کرمان                

 

پيام هاي ديگران ()

 

Designed By MANE