pashiliha


» صفحه نخست
» عناوين مطالب وبلاگ
» فروردین ٩۱ » خرداد ٩٠ » دی ۸٩ » آذر ۸٩ » آبان ۸٩ » شهریور ۸٩ » امرداد ۸٩ » خرداد ۸٩ » بهمن ۸۸ » آذر ۸۸ » آبان ۸۸ » شهریور ۸۸ » امرداد ۸۸ » تیر ۸۸ » اسفند ۸٦ » دی ۸٦ » آذر ۸٦ » آبان ۸٦ » مهر ۸٦ » اردیبهشت ۸٦ » اسفند ۸٥ » بهمن ۸٥ » دی ۸٥ » شهریور ۸٥ » امرداد ۸٥ » تیر ۸٥ » خرداد ۸٥ » اردیبهشت ۸٥ » بهمن ۸٤ » دی ۸٤ » آبان ۸٤ » مهر ۸٤ » شهریور ۸٤ » امرداد ۸٤ » تیر ۸٤ » خرداد ۸٤ » بهمن ۸۳ » دی ۸۳ » آذر ۸۳ » آبان ۸۳ » شهریور ۸۳
» کانون ادبی دانشگاه باهنر کرمان
» محمد علی نیک طبع
» آفریدگاران فروتن شعر
» سرزمین سونات ها
» علی رضا پنجه‌ای
» آرش نصرت الهی
» رضا زنگی آبادی
» داریوش معمار
» روح الله باقری
» احمد اکبرپور
» علی ملازاده
» عصرآدينه
» واگویه ها
» چلچله
» نجمه زارعی
» بهزاد خواجات
» فرهاد کریمی
» پرستو ارسطو
» محمد شریفی نعمت آباد
» مصطفی خزایی
» mehri jafari
» zahra kohandel
» ابوالفضل پاشا
» محمد حسن مرتجا  ۱۳۸۳/۱٢/۱

 

  وادامه دارد:

 

  شکستن در چهارده قطعه(  )برای رویاوعروس                                          

 

   12-                                                                                        

 

  خواب دیوانه – دیوانه گی خواب را قبول ندارد. رویا وساطت می کند.               

  بغل اش می خوابد. چیزی می افتد پایین و ما نمی بینم.پلک های رویا به               

  هم نمی رسندوبیداری-خواب رویا می شود(می گوید:زمان من :زمان                  

  رویاها:زمان رفتن و برگشتن:وبرگشتن به برنگشتن:زمان قطعه قطعه-                

   گسسته-شکاف ها –زمان من :گم شدن                                                

                                        گم شدن

  در رفتن                                                         بر نگشتن

                                          و    

                                                            

می گوید:گم شدن:در رفتن وبر نگشتن                                                            

 

           زمان من: زمان شرقی من:   )                                                           

 می شود تاریک –روشن چیزی می افتد پایین تنها یک چیز که چیز است...                   

 (می گوید:میان تن زمین وخواب تن چیزی می خزد به درون :رویایی                  

 شکاف زمین وتن را پرمی کندوخواب توبارویای زنی همخوابه می شود )...

 وهمه می خوابند:

 ديوانه گی -خواب - رويا ....ه ه ه م م م

                                                       وادامه دارد

پيام هاي ديگران ()

 

Designed By MANE